بانه

 

light & neowise

چراغ موشی و دنباله دار نئووایز در دل کویر

گذر زمان و طلوع راه شیری در قبرستان اسرار آمیز


Aurora Light Eagle-Tromso

شفق قطبی در ترومسو نروژ

گذر ISS از مقابل خورشید

گذر ایستگاه فضایی بین المللی از مقابل خورشید در طیف هیدروژن آلفا

خورشیدگرفتگی 5 دی 98/ نام اثر: پروفسور کیاست پور

ثبت لحظات پایانی کسوف، پایان عمر دو زبانه، پایان روز های بدون لکه در طیف هیدروژن الفا

لکه بزرگ دراوج روزهای آرام خورشید

فام سپهر(دیسک و زبانه ها) در طیف هیدروژن آلفا

Aliens

بیگانگانی در سرزمینی بیگانه، به دنبال ستاره...

سپیده دم

کمپ شبانه در شیروان دره مشکین شهر با نمایی از کوه زیبای سبلان

Active Regions

Sun in Hydrogen Alpha light

تصویر نجومی روز ناسا: یک زبانه خورشیدی بسیار قدرتمند

این زبانه، یکی از قوی ترین زبانه های خورشید در طول تاریخ بوده است.

Top