سحابی جبار M42


Title سحابی جبار M42
Hit 3620
Photographer محسن شریفیمحسن شریفی
Location Sisakht, Iran
Camera modified 6D
Telescope SW Quattro 250 with aplantic correcto
F 4
Exposure 33x300s+25x90s+28x15s
ISO 800
Photography Techniques cool box
Accessories synguider+SW 120ED+Celestron CGEpro
Date of photography 2015


4 comments have been posted.

سلام آقای عبداله آبادی بله درست می فرمائید ولی از آنجا که تلسکوپ شکستی با این فاصله کانونی و نسبت کانونی در اختیار نداشتم از این اپتیک بازتابی استفاده کردم البته قابل ذکر است که این اپتیک با توجه به نسبت کانونی 4، برای عکاسی با سنسورهای APS-C بسیار دقیق و با کیفیت بوده و دست کم از شکستی های آپو ندارد
سلام پیشنهاد : این سحابی رو با آپو ثبت کنین به مراتب بهتر است .
محمد رحیمی عزیز بسیار متشکرم
آقای شریفی عزیز خیلی خوب و زیباست
Top