m42


Title m42
Hit 3152
Photographer محسن شریفیمحسن شریفی
Location Sisakht, Iran
Camera modified 6D
Telescope SW Esprit 100
F 550mm
Exposure 42x300s + 30x30s + 30x10s
ISO 800, 3200
Accessories Celestron CGEpro mount, synguider+SW 120ED
Date of photography 2016


8 comments have been posted.

سپاس فراوان از همه دوستان عزیز بابت جملات زیبا و انرژی بخش.
جناب شریفی عزیز همه چیز خوبه و عالی شده جای هیچ حرفی باقی نگذاشتین.
یعنی امکان نداره تصویری با نام شما منتشر بشه و آدم رو میخکوب نکنه. بسیار زیبا و شاهکاره. سحابی های اطراف جرم اصلی چقدر خوب ثبت شدن.
سلام آقای شریفی عزیز عجب شاهکاری خلق کردید، دستمریزاد، بارها به عکستون نگاه کردم و لذت برد براتون آرزوی موفقیتهای بیشتر را دارم
چقدر این تصویر زیبا و بی نقص شده. واقعا لذت بردم و اطمینان دارم سایر دوستان هم همین احساس رو دارند.بسیار عالی آقا محسن عزیز.تلاش شما الگوی بسیار مناسبی برای همه ماست.
چقدر این تصویر زیبا و بی نقص شده. واقعا لذت بردم و اطمینان دارم سایر دوستان هم همین احساس رو دارند.بسیار عالی آقا محسن عزیز.تلاش شما الگوی بسیار مناسبی برای همه ماست.
سلام آقامحسن عزیز عالی است . چه خوب همه چیز سر جای خودش است .
Top