از سال 80 رصد آسمان را آغاز کردم. در سال 83 اولین تلسکوپ خودم را که یک تلسکوپ تال 120 بود خریدم و با دوربین زنیط 122 کار عکاسی از آسمان را آغاز کردم.عکاسی از اعماق آسمان و ثبت تصاویر اعجاب آور کیهان از جمله مهمترین زیباترین و هیجان انگیزترین فعالیتهای من بوده است.از سال 87 تا سال 93 بدلیل مشغله فراوان موفق به عکاسی نشدم اما امسال (94) با تهیه تجیزات جدید دوباره به زندگی واقعی خودم برگشتم.
Last uploads حمید ناصری

Hit :462

Hit :315

Hit :328

Hit :272

Hit :279

Hit :608

Hit :531

Hit :404

Hit :526

Hit :428

Hit :490

Hit :562

Hit :1200

Hit :996

Hit :1597

Hit :1495

Hit :1415

Hit :1351

Hit :1322

Hit :1381

Hit :1114

Hit :1002

Hit :1490

Hit :1619

Hit :1896

Hit :1479

Hit :1440

Hit :1400

Hit :1445

Hit :1525

Hit :1339

Hit :1433

Hit :1550

Hit :1870

Hit :1656

Hit :1737

Hit :2081

Hit :1996

Hit :1880

Hit :1905

Hit :1775

Hit :1793

Hit :1911

Hit :1735

Hit :1966

Social Networks
 

     
Top