از سال 80 رصد آسمان را آغاز کردم. در سال 83 اولین تلسکوپ خودم را که یک تلسکوپ تال 120 بود خریدم و با دوربین زنیط 122 کار عکاسی از آسمان را آغاز کردم.عکاسی از اعماق آسمان و ثبت تصاویر اعجاب آور کیهان از جمله مهمترین زیباترین و هیجان انگیزترین فعالیتهای من بوده است.از سال 87 تا سال 93 بدلیل مشغله فراوان موفق به عکاسی نشدم اما امسال (94) با تهیه تجیزات جدید دوباره به زندگی واقعی خودم برگشتم.
Last uploads حمید ناصری

Hit :368

Hit :395

Hit :792

Hit :639

Hit :553

Hit :482

Hit :512

Hit :888

Hit :802

Hit :611

Hit :883

Hit :631

Hit :673

Hit :788

Hit :1588

Hit :1224

Hit :1998

Hit :1833

Hit :1615

Hit :1618

Hit :1550

Hit :1742

Hit :1311

Hit :1134

Hit :1742

Hit :1949

Hit :2148

Hit :1638

Hit :1601

Hit :1575

Hit :1610

Hit :1749

Hit :1613

Hit :1582

Hit :1741

Hit :2203

Hit :1861

Hit :1961

Hit :2368

Hit :2302

Hit :2127

Hit :2263

Hit :1998

Hit :2015

Hit :2221

Hit :1940

Hit :2346

.
Social Networks
 

     
Top