از سال 80 رصد آسمان را آغاز کردم. در سال 83 اولین تلسکوپ خودم را که یک تلسکوپ تال 120 بود خریدم و با دوربین زنیط 122 کار عکاسی از آسمان را آغاز کردم.عکاسی از اعماق آسمان و ثبت تصاویر اعجاب آور کیهان از جمله مهمترین زیباترین و هیجان انگیزترین فعالیتهای من بوده است.از سال 87 تا سال 93 بدلیل مشغله فراوان موفق به عکاسی نشدم اما امسال (94) با تهیه تجیزات جدید دوباره به زندگی واقعی خودم برگشتم.
Last uploads حمید ناصری

Hit :1913

Hit :2016

Hit :2486

Hit :1786

Hit :1561

Hit :1308

Hit :1248

Hit :1266

Hit :1599

Hit :1764

Hit :1520

Hit :2002

Hit :1706

Hit :1464

Hit :1472

Hit :2891

Hit :2167

Hit :3175

Hit :2610

Hit :2308

Hit :2530

Hit :2324

Hit :2874

Hit :2061

Hit :2036

Hit :2467

Hit :2878

Hit :3253

Hit :2300

Hit :2221

Hit :2320

Hit :2588

Hit :2763

Hit :2559

Hit :2136

Hit :2728

Hit :3517

Hit :2712

Hit :2923

Hit :3389

Hit :3394

Hit :3069

Hit :3581

Hit :2901

Hit :2906

Hit :3238

Hit :2831

Hit :3589

.
Social Networks
 

     
Top