از سال 80 رصد آسمان را آغاز کردم. در سال 83 اولین تلسکوپ خودم را که یک تلسکوپ تال 120 بود خریدم و با دوربین زنیط 122 کار عکاسی از آسمان را آغاز کردم.عکاسی از اعماق آسمان و ثبت تصاویر اعجاب آور کیهان از جمله مهمترین زیباترین و هیجان انگیزترین فعالیتهای من بوده است.از سال 87 تا سال 93 بدلیل مشغله فراوان موفق به عکاسی نشدم اما امسال (94) با تهیه تجیزات جدید دوباره به زندگی واقعی خودم برگشتم.
Last uploads حمید ناصری

Hit :272

Hit :291

Hit :214

Hit :206

Hit :225

Hit :331

Hit :314

Hit :857

Hit :779

Hit :1262

Hit :1247

Hit :1203

Hit :1159

Hit :1127

Hit :1116

Hit :898

Hit :863

Hit :1210

Hit :1375

Hit :1590

Hit :1323

Hit :1237

Hit :1227

Hit :1260

Hit :1299

Hit :1137

Hit :1259

Hit :1400

Hit :1581

Hit :1424

Hit :1541

Hit :1856

Hit :1671

Hit :1669

Hit :1550

Hit :1600

Hit :1581

Hit :1641

Hit :1544

Hit :1656

Social Networks
 

     
Top