از سال 80 رصد آسمان را آغاز کردم. در سال 83 اولین تلسکوپ خودم را که یک تلسکوپ تال 120 بود خریدم و با دوربین زنیط 122 کار عکاسی از آسمان را آغاز کردم.عکاسی از اعماق آسمان و ثبت تصاویر اعجاب آور کیهان از جمله مهمترین زیباترین و هیجان انگیزترین فعالیتهای من بوده است.از سال 87 تا سال 93 بدلیل مشغله فراوان موفق به عکاسی نشدم اما امسال (94) با تهیه تجیزات جدید دوباره به زندگی واقعی خودم برگشتم.
Last uploads حمید ناصری

Hit :100

Hit :118

Hit :645

Hit :482

Hit :442

Hit :382

Hit :386

Hit :738

Hit :640

Hit :490

Hit :660

Hit :522

Hit :570

Hit :685

Hit :1343

Hit :1105

Hit :1750

Hit :1616

Hit :1504

Hit :1481

Hit :1408

Hit :1547

Hit :1208

Hit :1058

Hit :1629

Hit :1782

Hit :2004

Hit :1540

Hit :1508

Hit :1470

Hit :1513

Hit :1598

Hit :1450

Hit :1497

Hit :1628

Hit :1997

Hit :1731

Hit :1827

Hit :2209

Hit :2116

Hit :1988

Hit :2037

Hit :1858

Hit :1878

Hit :2060

Hit :1815

Hit :2085

.
Social Networks
 

     
Top