از سال 80 رصد آسمان را آغاز کردم. در سال 83 اولین تلسکوپ خودم را که یک تلسکوپ تال 120 بود خریدم و با دوربین زنیط 122 کار عکاسی از آسمان را آغاز کردم.عکاسی از اعماق آسمان و ثبت تصاویر اعجاب آور کیهان از جمله مهمترین زیباترین و هیجان انگیزترین فعالیتهای من بوده است.از سال 87 تا سال 93 بدلیل مشغله فراوان موفق به عکاسی نشدم اما امسال (94) با تهیه تجیزات جدید دوباره به زندگی واقعی خودم برگشتم.
Last uploads حمید ناصری

Hit :42

Hit :46

Hit :39

Hit :136

Hit :222

Hit :202

Hit :700

Hit :639

Hit :1105

Hit :1124

Hit :1068

Hit :1023

Hit :982

Hit :961

Hit :795

Hit :766

Hit :1079

Hit :1260

Hit :1462

Hit :1219

Hit :1124

Hit :1113

Hit :1149

Hit :1182

Hit :1014

Hit :1140

Hit :1294

Hit :1432

Hit :1308

Hit :1420

Hit :1702

Hit :1555

Hit :1546

Hit :1432

Hit :1483

Hit :1453

Hit :1510

Hit :1422

Hit :1513

Social Networks
 

     
Top