از سال 80 رصد آسمان را آغاز کردم. در سال 83 اولین تلسکوپ خودم را که یک تلسکوپ تال 120 بود خریدم و با دوربین زنیط 122 کار عکاسی از آسمان را آغاز کردم.عکاسی از اعماق آسمان و ثبت تصاویر اعجاب آور کیهان از جمله مهمترین زیباترین و هیجان انگیزترین فعالیتهای من بوده است.از سال 87 تا سال 93 بدلیل مشغله فراوان موفق به عکاسی نشدم اما امسال (94) با تهیه تجیزات جدید دوباره به زندگی واقعی خودم برگشتم.
Last uploads حمید ناصری

Hit :444

Hit :432

Hit :827

Hit :900

Hit :844

Hit :760

Hit :779

Hit :768

Hit :650

Hit :618

Hit :904

Hit :1064

Hit :1277

Hit :1070

Hit :922

Hit :943

Hit :981

Hit :996

Hit :833

Hit :949

Hit :1112

Hit :1220

Hit :1136

Hit :1243

Hit :1486

Hit :1378

Hit :1370

Hit :1269

Hit :1293

Hit :1301

Hit :1327

Hit :1290

Hit :1341

Top