از سال 80 رصد آسمان را آغاز کردم. در سال 83 اولین تلسکوپ خودم را که یک تلسکوپ تال 120 بود خریدم و با دوربین زنیط 122 کار عکاسی از آسمان را آغاز کردم.عکاسی از اعماق آسمان و ثبت تصاویر اعجاب آور کیهان از جمله مهمترین زیباترین و هیجان انگیزترین فعالیتهای من بوده است.از سال 87 تا سال 93 بدلیل مشغله فراوان موفق به عکاسی نشدم اما امسال (94) با تهیه تجیزات جدید دوباره به زندگی واقعی خودم برگشتم.
Last uploads حمید ناصری

Hit :295

Hit :214

Hit :222

Hit :205

Hit :205

Hit :516

Hit :450

Hit :355

Hit :420

Hit :353

Hit :442

Hit :471

Hit :1076

Hit :931

Hit :1481

Hit :1403

Hit :1331

Hit :1272

Hit :1259

Hit :1296

Hit :1058

Hit :954

Hit :1385

Hit :1535

Hit :1781

Hit :1433

Hit :1379

Hit :1343

Hit :1377

Hit :1425

Hit :1251

Hit :1382

Hit :1500

Hit :1770

Hit :1578

Hit :1669

Hit :1998

Hit :1874

Hit :1805

Hit :1779

Hit :1719

Hit :1720

Hit :1822

Hit :1672

Hit :1819

Social Networks
 

     
Top