از سال 80 رصد آسمان را آغاز کردم. در سال 83 اولین تلسکوپ خودم را که یک تلسکوپ تال 120 بود خریدم و با دوربین زنیط 122 کار عکاسی از آسمان را آغاز کردم.عکاسی از اعماق آسمان و ثبت تصاویر اعجاب آور کیهان از جمله مهمترین زیباترین و هیجان انگیزترین فعالیتهای من بوده است.از سال 87 تا سال 93 بدلیل مشغله فراوان موفق به عکاسی نشدم اما امسال (94) با تهیه تجیزات جدید دوباره به زندگی واقعی خودم برگشتم.
Last uploads حمید ناصری

Hit :378

Hit :376

Hit :761

Hit :832

Hit :780

Hit :698

Hit :732

Hit :726

Hit :610

Hit :582

Hit :866

Hit :1022

Hit :1229

Hit :1034

Hit :883

Hit :908

Hit :944

Hit :952

Hit :804

Hit :913

Hit :1068

Hit :1180

Hit :1100

Hit :1210

Hit :1448

Hit :1337

Hit :1326

Hit :1231

Hit :1255

Hit :1265

Hit :1289

Hit :1252

Hit :1299

Top