از سال 80 رصد آسمان را آغاز کردم. در سال 83 اولین تلسکوپ خودم را که یک تلسکوپ تال 120 بود خریدم و با دوربین زنیط 122 کار عکاسی از آسمان را آغاز کردم.عکاسی از اعماق آسمان و ثبت تصاویر اعجاب آور کیهان از جمله مهمترین زیباترین و هیجان انگیزترین فعالیتهای من بوده است.از سال 87 تا سال 93 بدلیل مشغله فراوان موفق به عکاسی نشدم اما امسال (94) با تهیه تجیزات جدید دوباره به زندگی واقعی خودم برگشتم.
Last uploads حمید ناصری

Hit :688

Hit :676

Hit :1135

Hit :973

Hit :787

Hit :668

Hit :620

Hit :644

Hit :1021

Hit :1024

Hit :744

Hit :1161

Hit :762

Hit :789

Hit :905

Hit :1915

Hit :1372

Hit :2312

Hit :2040

Hit :1739

Hit :1846

Hit :1679

Hit :2021

Hit :1434

Hit :1284

Hit :1874

Hit :2169

Hit :2411

Hit :1775

Hit :1718

Hit :1702

Hit :1816

Hit :2010

Hit :1844

Hit :1682

Hit :2035

Hit :2506

Hit :2016

Hit :2105

Hit :2556

Hit :2523

Hit :2290

Hit :2601

Hit :2175

Hit :2193

Hit :2388

Hit :2096

Hit :2612

.
Social Networks
 

     
Top