رد ستارگان دور قطبی


رد ستارگان دور قطبی
Title رد ستارگان دور قطبی
Hit 3457
Photographer محمود انداممحمود اندام
Location جهرم
Camera 60 دی کانن
Lens 10/22
Lens Aperture 4
Telescope -
F -
Exposure 30 ثانیه
Filter --
ISO 1600
Photography Techniques آسمان شب
Accessories پایه و ریموت کنترل
Date of photography 11/10/93
keyword

Top