آسمان شب رصدخانه آلاشت


آسمان شب رصدخانه آلاشت 
Title آسمان شب رصدخانه آلاشت
Hit 5711
Location آلاشت مازندران
Camera canon 6D
Lens 14 mm samyang
Lens Aperture 2.8
F 14
Exposure 30
ISO 1250
Date of photography 9 مرداد 93


2 comments have been posted.

ممنون آقای رحیمی سمت شرق و شمال شرق هست. معمولا اونجا به خاطر تغییرات شدید و سریع آب و هوا پیش بینی سخت هست همون شب هم که من این عکس رو گرفتم تا ساعت 12:30 کاملا هوا ابر بود و یکدفعه ارتفاع ابرها کم شد و خوب شد آسمان
عکس زیبایی است. عکس شما کدام جهت از آسمان را نشان میدهد ؟ آیا سمت شمال آسمان است ؟ طی ماه آینده برای عکاسی از آسمان شب شمال سفری خواهم داشت. امیدوارم شانس یارمان باشد و ابرها چنین زیبا دیده شوند. پیروز باشید.
Top