عبور ایستگاه


عبور ISSاز مقابل خورشید
در تهیه این تصویرگروهی آقایان مرادی، نظام،بختیاری، بهاری نیا، جاودانی، قادری، ناجی و صفاران حضور داشتند
Title عبور ایستگاه
Hit 3498
Location مشهد- پارک کوهسنگی
Camera 60 دی
Lens --
Lens Aperture --
Telescope شکستی 120
F --
Exposure 1/1000
Filter میلار
ISO 200
Photography Techniques --
Accessories دکلانشور
Date of photography 13/04/93
keyword
عبور


2 comments have been posted.

عکس فوق العاده خوبه چند بار در برنامه های عکاسی از گذر ایستگاه فضایی از مقابل خورشید حضور داشتم و باید گفت کار محاسبه و مکان یابی و عکاسی کار سخت و هیجان انگیزی است. بسیار خوب موفق باشید
با توجه به زمان کمی که برای اماده شدن داشتیم سرعت عمل شما برای گرفتن این عکس عالی بود.
Top