طلوع آستارا


Title طلوع آستارا
Hit 2421
Location ساحل آستارا
Camera Canon powershot SX40 HS
Lens .
Lens Aperture .
Telescope .
F 5.8
Exposure 1.200
Filter .
ISO 200
Photography Techniques .
Accessories سه پایه


1 comments have been posted.

دوست عزیز در بهترین زمان و بهترین مکان عکسی عالی گرفتین موفق باشید
Top