ستارگان دور قطبی


این عکس از285عکش تشکیل شده-این بنای تاریخی آسیاب آبی شهرستان رشتخوارمیباشد
Title ستارگان دور قطبی
Hit 4314
Photographer محمد اکرامیمحمد اکرامی
Location 1/5kmشمال غرب رشتخوار
Camera Canon EOS Kiss X4
Lens 18mm
Lens Aperture ---
Telescope ------------
F -----------
Exposure 25
ISO 800
Photography Techniques --------
Accessories ------------
Date of photography --------


No comments have been posted.

Top