افق مزرعه


داشتیم با ماهان از آباده بر میگشتیم به سمت شیراز، تو راه گفتیم یه سر هم به رفقای سعادت شهری بزنیم. منم همینجوری دوربین Zabih رو کاشتم بیرون مزرعه مصطفی محمدی اینا، تا عکس بگیره، حالا جالب اینجاست: دوربین به فاصله 15 متری تیر چراق برق و پشت پنجره اتاق! کلی نور بود،‌ آلودگی نوری هم که تو عکس معلومه، افق هم که قرررمز... ستاره هاش تا لبه افق هم شفاف دیده می شدند! عجبا! ما اینهمه رفتیم تو بیابون و قلعه و شولاتی و اینا واسه فوتومتری و عکاسی، اینجا (اطراف سعادت شهر) کلی از اونجا (صغاد) بهتر!
Title افق مزرعه
Hit 2563
Location جاده اصلی اصفهان-شیراز، سعادت شهر
Camera Canon EOS 50D
Lens 17mm
Lens Aperture 4.0
Exposure 80x30sec
ISO 1600
Photography Techniques manual stacking by Adobe Photoshop CS5
Date of photography 09/march/2013


No comments have been posted.

Top