مریخ درخشان کنار ماه گرفته و ابر


هجوم ابرها به ماه، کمی از سایه زمین بر روی ماه را محو کرد اما مریخ همچنان می درخشد و آسمان زیبا تر از قبل می شود چرا که ماه نور خود را سخاوتمندانه باز می تاباند و سعی میکنم همه را دریک قاب داشته باشم
Title مریخ درخشان کنار ماه گرفته و ابر
Hit 4545
Photographer nassim souratinassim sourati
Location تهران ،شهر جدید پردیس
Camera Olympus sp550uz
Lens zoom
Lens Aperture _
Telescope _
F 4.5
Exposure 1/3sec
Filter _
ISO 100
Photography Techniques تک شات
Accessories سه پایه
Date of photography 7/28/2018


No comments have been posted.

Top