سحابی امریکای شمالی و ناحیه خلیج مکزیک


برای نشان دادن ناحیه مرکزی سحابی با جزئیات بیشتر تصویر %۵۰ به نسبت کادر اصلی‌ کراپ شده!
Title سحابی امریکای شمالی و ناحیه خلیج مکزیک
Hit 1942
Photographer محمد نوروزیمحمد نوروزی
Location سمنان
Camera Canon 5D Mark II modified
Lens Aperture 5.6
Telescope William Optics FLT110 with F/R4
F 616
Exposure 120min
ISO 1600
Accessories NEQ6 with autoguider
Date of photography 1392/3/21


2 comments have been posted.

از لطف شما بسیار ممنونم جناب رحیمی!
آقای نوروزی عزیز بسیار زیبا و با جزییات خوب
Top