امریکای

 

در اعماق اسمان


Region around NGC7000 ( North America Nebula )


سحابی امریکای شمالی


آشنایی با محصولات تازه شرکت معتبر Meade در ایران

به تازگی شرکت آوای تجارت جهان بین تازه ترین محصولات شرکت امریکایی مید Meade را در مدلهای متنوع وارد بازار ایران کرده است.

نخستین دوربین‌هایی که با آپولو 11 به ماه رفتند.

یک گزارش به معرفی دوربین‌هایی پرداخته است که با آپولو 11 به ماه رفتند.

سحابی امریکای شمالی و ناحیه خلیج مکزیک

برای نشان دادن ناحیه مرکزی سحابی با جزئیات بیشتر تصویر %۵۰ به نسبت کادر اصلی‌ کراپ شده!

North America & Pelican Nebulas

سحابی امریکای شمالی و سحابی پلیکان

NGC7000

سحابی امریکای شمالی NGC7000

سحابی آمریکای شمالی (ngc 7000 )

سحابی امریکای شمالی

Top