ارتباط تصاویر جفتی ماه و ماه قمری

ارتباط تصاویر جفتی ماه و ماه قمری


اگر ماه را هر شب رصد کنید خواهید دید قسمت قابل مشاهده آن که با خورشید روشن شده است به تدریج تغییر می کند. در مراحل گذر از ماه نو به ماه کامل و بالعکس، یک چرخه ماهانه یا همان ماه قمری در حدود 29.5 روز طول می کشد. این چرخه ها کامل به نظر می رسند، اما از بالا سمت چپ تا پایین سمت راست، این تصاویر دامنه اهله ماه را برای یک ماه قمری کامل در خلال ماه آگوست 2019 که از راگوسا، سیسیل ایتالیا گرفته شده نشان می دهند. برای انجام این پروژه چرخه ماه ، فریم هایی از اهله ماه به صورت جفتی ترکیب شده اند. هر تصویر منفرد با تصویر دیگری با تقریباً 15 روز یا تقریباً نیمی از ماه قمری جدا می شود، در نتیجه قسمتهای روشن ماه، مکمل یکدیگر بوده و خط سایه ای که مرز شب و روز در ماه است، به طور پیوسته از مجاورت ماه عبور می کند. برای بررسی و اعتبارسنجی بیشتر، شما چه مراحلی از اهله ماه را با یکدیگر جفت می کنید؟

Top