راه شیری بر فراز کوه سن میشل

راه شیری بر فراز کوه سن میشل


راه شیری بر فراز کوه سن میشل:
زمین و آسمان کجا به هم میرسند؟ بله در هر افقی این اتفاق می افتد، اما در عکس امروز، مسیر سنگفرش شده روی زمین به کوه سن میشل که یک جزیره کوچک تاریخی در کورن وال انگلیس است منتهی می شود. این کوه معمولاً با آبی کم عمق احاطه شده است، اما در هنگام جزر که سطح آب پائین می آید، توسط یک پل قابل دسترس می گردد. مسیر دیگر که در آسمان قرار گرفته در واقع نوار مرکزی کهکشان راه شیری است و در ظاهر به کوه سن میشل منتهی می شود ، اما در واقع در فاصله بسیار دوری قرار دارد. سحابی قرمز رنگ در کهکشان راه شیری، درست بالای قلعه، سحابی مرداب است، در حالی که مشتری درخشان در سمت چپ می درخشد و شهابی درخشان در سمت راست آسمان را خراشیده است. تصاویر پیش زمینه و پس زمینه این عکس ترکیبی، در همان شب از ماه جولای و از همان مکان گرفته شده است. گرچه شهاب ها زودگذر هستند و صفحه کهکشان راه شیری در هنگام چرخش زمین در شب تغییر می کند، مشتری در خلال ماه دسامبر در آسمان شامگاهی خواهد ماند.

Top