ماه فالکون9

ماه فالکون9
ماه کامل که چراغ شب های زمین است می تواند نام های زیادی داشته باشد. امسال آخرین ماه کامل تابستان نیمکره شمالی در 2 سپتامبر بود که برای برخی به عنوان "ماه ذرت" شناخته می شود. چند روز قبل از آن در
 تاریخ 30 آگوست، این ماه تقریباً کامل درست قبل از غروب خورشید طلوع کرده و در آسمان ابری بر فراز ایستگاه نیروی هوایی کیپ کاناورال در سواحل فلوریدا می درخشید. یک عکس فوری که به موقع هم گرفته شده، درخشش موتورهای موشک را در زیر قرص ماه ثبت کرده است، مرحله اول موشک Falcon 9 که با موفقیت به نقطه فرود در کیپ کاناورال بازگشت. حدود 9 دقیقه قبل از آن، همین موشک فالکون 9 موسسه اسپیس ایکس ماهواره SAOCOM 1B را به مقصد مدار قطبی پرتاب کرد. این چهارمین پرتاب موفقیت آمیز برای پرتابگر Falcon 9 بوده که برای اولین بار بعد از سال 1969 یک ماهواره را از مبدأ کیپ کاناورال در مدار قطبی قرار داده است.

Top