دنباله دار NEOWISE و سحابی

دنباله دار NEOWISE و سحابی


آیا جرأت آن را دارید تا علیرغم خطر حیوانات وحشی از این آسمان عکاسی کنید؟ یکی از عکاسان آسمان شب این کار را کرده و پاداش خود را نیز گرفته است. در ابتدا، هزاران ستاره که بسیاری از درخشان ترین آنها به رنگ آبی قابل مشاهده بودند. کمی بعد، چندین سحابی به رنگ قرمز قابل مشاهده بود، از جمله سحابی کالیفرنیا در سمت راست و بالاتر از آن سحابی قلب و روح. اما دلیل اصلی برای غلبه بر ترس از حیوانات وحشی محلی، دنباله دار "نئووایز" بود که در سمت چپ قابل مشاهده است. در این عکس ترکیبی با نوردهی بلند که هفته گذشته گرفته شده است، دم یونی دنباله دار به رنگ آبی به سمت بالا کشیده شده، درست بر خلاف جهت خورشید در حال طلوع. در حالی که دم گرد و غباری منعکس کننده نور خورشید متمایل به سمت راست جهت حرکت دنباله دار است. این عکس شامل سه فریم با نوردهی طولانی می باشد که بصورت پیاپی طی 10 دقیقه از یک مکان ثابت در نزدیکی Miedzygórze ، لهستان گرفته شده است. یک جاده خاکی که با نور مهتاب روشن شده، مسیر پیش رو را نشان می دهد و کوه های snieznik نیز در افق قابل مشاهده اند. دنباله دار C / 2020 F3 (NEOWISE) در هفته آینده به نزدیکترین فاصله اش از زمین می رسد.  پس از آن، این توپ یخ و خاک 5 کیلومتری که در حال تبخیر شدن است، در راه برگشت به منظومه شمسی بیرونی کم کم از نگاه ها محو می شود.


Top