ملاقات در مزوسفر

ملاقات در مزوسفر


یک دوربین فیلمبرداری حساس در قله کوههای Vosges در فرانسه در 26 ژوئن این آتش بازیهای شگفت آور را بر فراز افق دوردست ثبت کرده است. این پدیده که در ارتفاع زیاد و بر فراز طوفان های شدید رخ می دهد ( دراین مورد در حدود 260 کیلومتر دورتر)، درخشش های زودگذر و مرموزی به نام ارواح سرخ پدیدار می شوند. این رخدادهای ناپایدار درخشان در اثر آنومالی های الکتریکی در ارتفاعات 50 تا 100 کیلومتری زمین ایجاد می شوند که عملاً در مزوسفر که سردترین لایه جو کره زمین است قرار دارند. نورهای ایجاد شده در زیر این اشباح سرخ، نورهای آشناتری برای ما هستند، یعنی همان هایی که در زیر ابرهای طوفانی رخ می دهند. اما در سمت راست کادر، فریم های ویدئویی پدیده تابستانی دیگری را از ناحیه مزوسفر ثبت کرده اند. رگه های نقره ای نور، ابرهای مزوسفر قطبی هستند. این ابرها که به نام ابرهای شب تاب نیز شناخته می شوند، ابرهای یخی هستند که به دلیل ارتفاع زیاد، حتی بعد از غروب خورشید نیز می توانند نور خورشید را منعکس کنند.


Top