جبار و تلسکوپ من


Title جبار و تلسکوپ من
Hit 2928
Photographer مهسا محرمیمهسا محرمی
Location شیراز،پشت بام منزل
Camera دوربین کامپکت canon powershot A590IS
Lens Aperture 2.6
F 6mm
Exposure 10 ثانیه
ISO 200
Accessories سه پایه ساده
Date of photography April2015
keyword
جبار


1 comments have been posted.

عکس زیبایی است. کمی نور ستارگان از حالت فوکوس خارج شده.به نظر میرسد فوکوس به تلسکوپ نزدیکتر بوده تا ستارگان موفق باشید
Top