اکتشاف جهان توسط ادوین هابل

اکتشاف جهان توسط ادوین هابل


جهان ما چقدر بزرگ است؟ سئوال هایی مانند این، که جزو مباحث اساسی علم کيهان شناسی است، 100 سال قبل توسط دو ستاره شناس بزرگ مورد بحث قرار گرفته است. بسیاری از اخترشناسان معتقد بودند کهکشان راه شیری ما کل جهان است. با این حال بسیاری دیگر نيز اعتقاد داشتند کهکشان ما تنها یکی از کهکشان های متعدد موجود در جهان است.  در اين مجادله بزرگ، هر استدلالی بطور مفصل موشکافی می شد، اما به يک اجماع کلی نمی رسید. جواب اين معما بیش از سه سال بعد با تغییرات روشنایی يک نقطه در سحابی آندرومدا  (همانطور که در صفحه شیشه ای اصلی که طرح در آن ثبت شده نشان داده شده است) به دست آمد. وقتی ادوین هابل تصاویر متعددی که کشیده بود را با هم مقایسه کرد ، متوجه شد تغییراتی در اين نقطه شد و به این ترتیب "VAR!" (متغیر) را برای آن نوشت. بهترین توضیحی که هابل می توانست ارائه کند این بود که این نقطه تصویر یک ستاره متغیر در فاصله بسیار دور بود. بنابراین M31 یا آندرومدا در واقع يک کهکشان دیگر بود، کهکشانی که احتمالاً شبیه به کهکشان خود ما بود. تصویر امروز ممکن است زیبا نباشد ، اما نقطه متغیر بر روی آن دروازه ای را برای بشریت باز کرد که برای اولین بار از آن به جهان واقعی پیرامونش نگریست و دریافت که بطور شگفت آوری گسترده و عظیم است.

 Top