ماراتن مسیه


Title ماراتن مسیه
Hit 5043
Photographer مجید قهرودیمجید قهرودی
Location کمپ کویری شهداد
Camera canon 50D
Lens sigma 17-70
Lens Aperture 2.8
Exposure 30
ISO 2500
Photography Techniques panorama


2 comments have been posted.

عکس زیبایست قسمت نور ماهش رو با نرم افزار کم کردین؟
پانورامای بسیار زیباییه
Top