دریاچه

 

Night Sky


دریاچه نمک سه قلعه


شفق های قطبی برفراز دریاچه ی یخ زده

شفق های قطبی برفراز دریاچه یخ زده

انعکاس

رد ستاره در دریاچه نمک مخرگه

شبه سبز بر فراز دریاچه یخی

این عکس در نزدیکی شهر مورمانسک روسیه روسیه گرفته شده است که در کنار یک دریاچه یخ زده و درمیان انبوه درختان در کنار این دریاچه و شفق قطبی این منظره را ثبت کرده اند

راه شیری از فراز دریاچه ارومیه -مهدی رهنورد

راه شیری از فراز دریاچه ارومیه -مهدی رهنورد

کهکشان راه شیری بر فراز قله سبلان

کهکشان راه شیری بر فراز قله سبلان

کهکشان راه شیری بر فراز قله سبلان

در شرایط سخت هوازدگی و سرد بودن محیط در ارتفاعی نزدیک به 5 هزار متر از سطح دریا این عکس به ثبت رسیده است

آلودگی نوری

آلودگی نوری اتوبان تهران قم از دریاچه حوض سلطان

کسوف خورشید ۱۳۹۸

طلوع خورشید دریاچه حوض سلطان قم

Top