خواجه

 

کهکشان M31 کهکشان صوفی

کهکشان آندرومدا یا M31 نام دیگری نیز دارد. کهکشان صوفی

آندرومدا نشسته بر قامت برج

آسمان شب برج تاریخی رادکان و راه شیری

خواجه سلیمان

کوه خواجه سلیمان در بخش نوک آباد از توابع شهرستان خاش واقع میباشد.

ماه از پنجره دید ابوریحان 1

ماه از پشت بزرگترین تلسکوپ پژوهشی و فعال حال حاضر کشور،تلکوپ نیم متری سایت 1 رصد خانه ابوریحان بیرونی دانشگاه شیراز-(البته با لحاظ نکردن کلمه ی فعال و برشمردن تلسکوپ 60 سانتیمتری رصدخانه خواجه نصیرالدین طوسی باید گفت این تلسکوپ از نظر قطر آینه و در م

ماه نو در کنار شاهکار بنا های نجومی


دهانه‌ی خواجه نصیرالدین طوسی


Top