آندرومدا

 

آندرومدا بر فراز پاتاگونیا


مریخ ، خوشه پروین و کهکشان آندرومدا بر فراز شیرهای سنگی


کهکشان آندرومدا


ماه در برابر آندرومدا


هاله کهکشان آندرومدا


دنیای جزیره ای (کهکشان) آندرومدا


ایستگاه آندرومدا


به سوی آندرومدا

کهکشان آندرومدا و صورت فلکی ذات الکرسی

مهمان ناخوانده

در تاریخ ۴ مهر ۹۸، در سفری با سازمان جغرافیایی به مکانی رفتیم که از قبل اعلام نشده بود و تبدیل هیجان انگیز ترین سفری شد که تا به حال رفته ام.

یک مارپیچی بزرگ دیگر در نزدیکی راه‌شیری!

هم‌اندازه‌ی کهکشان راه‌شیری است، اما در مقایسه با آندرومدا، نزدیک‌ترین کهکشان به راه‎شیری، شش مرتبه دورتر، و در محدوده‌ی صورت فلکی قنطورس قرار دارد!

Top