کهکشان آندرومدا در نور فرابنفشامتیاز تصویر: NASAJPL-CaltechGALEX

کهکشان آندورمدا در نور فرا بنفش چه شکلی است؟ ستاره‌های  جوان و آبی تحت گرانش مرکز کهکشان  هست به دور آن می‌چرخند. کهکشان آندرومدا که به نام  M31 هم شناخته می‌شود، در فاصله‌ی  2.5 میلیون سال نوری از ما قرار دارد، در واقع کهکشان‌های بزرگ در کنار هم هستند.  این تصویر که حدود 230،000 سال نوری گستردگی دارد حاصل 11 تصویر با میدان دیدهای مختلف از تلسکوپ ماهواره‌ای کاوشگر تحول کهکشان‌ها(GALEX) ناسا است که این نمای زیبا از این کهکشان مارپیچی را در طول موج فرابنفش در سال 2003 تولید کرده است. بازوهای مارپیچی آندرومدا در تصاویر نور مرئی کاملا مشخص  و بارز هستند ، ولی بازوهای آندرومدا در این تصویر فرابنفش بیشتر شبیه حلقه‌ هستند. این حلقه‌ها محل شگل‌گیری ستاره‌ها هستند و به عنوان نشانه‌ای که برخورد آندرومدا با کهکشان بیضوی همسایه کوچکتر خود M32 بیش از 200 میلیون سال پیش تفسیر می‌کند. کهکشان آندرومدا و کهکشان راه شیری بزرگ‌ترین اعضای گروه محلی کهکشان‌ها هستند و پیش‌بینی شده است طی چند میلیارد سال دیگر با هم برخورد کنند - شاید آن زمان جِّو خورشید ما گسترش یابد و زمین را در بر بگیرد.


Top