دور قطبی در کوههای البرز


Title دور قطبی در کوههای البرز
Hit 1608
Location کوههای منطقه رندون
Camera canon 40D
Lens 14mm
Lens Aperture 4
Exposure 20s
ISO 1000
Date of photography خرداد 92


2 comments have been posted.

خیلی ممنون جناب رحیمی
نمای زیباییه نور زمینه هم خیلی نرم و خوب ایجاد شده پیروز باشید
Top