شهر بلقیس


کهکشان راه شیری بر فراز شهر تاریخی بلقیس ، شهرستان اسفراین استان خراسان شمالی
Title شهر بلقیس
Hit 1397
Photographer احمد بلباسیاحمد بلباسی
Location اسفراین ، خراسان شمالی
Camera Canon 5D Mark IV
Lens Canon 24-70 f2.8


No comments have been posted.

Top