مهمان ناخوانده


راستش را بخواهید اصلا انتظار دیدن گنبد رصدخانه را نداشتیم! هنگامی که اتوبوس در مسیر مارپیچ قرار گرفته بود همگی نا امید از سفرمان به فکر برگشت بودیم و حسرت می‌خوردیم که ای کاش با فلان گروه همسفر می‌شدیم که همه چیز تغییر کرد. دوست من که کنارم نشسته بود هیجان زده به گنبد ها اشاره کرد و حتی نمی‌دانست چه باید بگوید. بعد از اینکه مستقر شدیم، من هیجان زده به داخل یکی از رصدخانه ها رفتم و از مسئول درخواست کردم که فقط اجازه چند دقیقه دیدن یکی از تلسکوپ ها را بدهد که در آخر به اجازه عکاسی از آنها منتهی شد. تنها و مبهوت در بالای گنبد به عکاسی مشغول بودم که مهمانی ناخوانده سر رسید. رد ماهواره ایریدیوم در این پانورامای متشکل از شش شات ۲۰ ثانیه ای در کنار کهکشان آندرومدا مشخص است که یک عکس کامل از تمامی اتفاقات آن شب را نشان می‌دهد.
Title مهمان ناخوانده
Hit 1119
Photographer Reyhaneh ValipourReyhaneh Valipour
Location پایگاه رصد و مراقبت فضایی امام محمد صادق - شهر دلیجان - استان مرکزی
Camera Nikon D7100
Lens Samyang 16mm f/2.0
Lens Aperture f/2.8
F 16mm
Exposure 20 sec
ISO 1600
Photography Techniques پانوراما
Date of photography ۴ مهر ۹۸


No comments have been posted.

Top