برفراز تاریخ


Title برفراز تاریخ
Hit 2657
Photographer علی حسن زادهعلی حسن زاده
Camera 6D
Lens 14mm-samyang
Lens Aperture 7.1
Exposure 30s
ISO 400


1 comments have been posted.

اقای حسن زاده هوا آلودگی نداشته ؟یه حاله ابر انگار وجود داره!این واسه چیه ؟
Top