ماه و ابر


این تصویر  زمانی تهیه شد که ماه در مقارنه با مشتری بود اما به علت ابری بودن منطقه عکس از مقارنه تهیه نشد ولی... بعد از طلوع آفتاب تصاویر زیبایی مانند این توسط من و دوستانم تهیه شد
Title ماه و ابر
Hit 3477
Photographer علی شهبازیعلی شهبازی
Location 5 کیلومتری جنوب زنجان
Camera canon 40 D
Lens 55-250 canon
Exposure 1/400 sec
ISO 100
Date of photography تیر 1391


No comments have been posted.

Top