صورت فلکی دجاجه


Title صورت فلکی دجاجه
Hit 5522
Location اراک
Camera D90
Lens 18-105
Lens Aperture 3.5
Exposure 2دقیقه
ISO 100
Photography Techniques دوربین بروی تسکوپ مجهز به Star tracker
Date of photography 22/5/91
keyword
دجاجه


2 comments have been posted.

آقای محمد رحیمی از راهنمایی ها و تشویق های شما ممنونم
تصویر زیبا و ایده جالبی داشته اید موفق باشید
Top