طلوع سرخ


در شهرها به علت وجود غبار در افق و همچنین رطوبت در شهرهای شمالی و جنوب کشور باعث میشود طلوع ماه به رنگ سرخ در بیاید
Title طلوع سرخ
Hit 2493
Location بابل
Camera fuji film finepix s4000
Lens Aperture f/5.9
Exposure 1/6sec
ISO 200
Accessories سه پایه
keyword
جشنواره


No comments have been posted.

Top