خوشه کروی M22


Title خوشه کروی M22
Hit 4067
Photographer حسن صانعیحسن صانعی
Location مشهد - طرقبه
Camera 650d
Telescope 120 Apo
Exposure total 21 min + dark + flat
ISO 1600
Photography Techniques stack
Date of photography 24/6/94


2 comments have been posted.

سپاسگذارم جناب آقای رحیمی
یک عکس خیلی خوب از شما ستاره ها به خوبی تفکیک میشوند و این نشون میده شما کارتون را خوب انجام دادهید رنگ ستاره ها هم به خوبی قابل مشاهده است موفق باشید
Top