بزرگ بی صدا


Title بزرگ بی صدا
Hit 3090
Photographer علیرضا خوندعلیرضا خوند
Location دیلمان
Camera canon 60D
Lens 16.35
Lens Aperture 2.8
Exposure 30s
ISO 2500
Photography Techniques تک فریم.پردازش
Accessories سه پایه
Date of photography 92
keyword
بزرگ


2 comments have been posted.

ممنون جناب آقایی.فکوس درست انجام شده.کیفیت عکس به دلیله بلد نبودن بنده در کار ادیت هستش.در ضمن برای رسیدن به حجم 600kb بسیاری از پیکسلهای عکس از بین رفتن.باز هم از دقت نظر شما ممنونم
بسیار زیباست آقای خوند فقط کمی تصویر فکوس نیست
Top