سحابی جبار و مرد دونده


Title سحابی جبار و مرد دونده
Hit 4836
Location هونجان
Camera canon 1200 d
Telescope apo 120 ed skywatcher
F 7.5
Exposure 10x30sec 24x60 sec
ISO 3200
Photography Techniques 10dark . 10 flat
Accessories dss + ps
Date of photography 10/9/2015


4 comments have been posted.

ممنون جناب رحیمی عزیز، لطف دارید .بله درسته ، حتما روی ایرادات بیشتر کار میکنم تا نتیجه بهتری بگیرم . خیلی ممنونم از راهنماییتون .
ممنون جناب رحیمی عزیز، لطف دارید .بله درسته ، حتما روی ایرادات بیشتر کار میکنم تا نتیجه بهتری بگیرم . خیلی ممنونم از راهنماییتون .
ممنون جناب رحیمی عزیز، لطف دارید .بله درسته ، حتما روی ایرادات بیشتر کار میکنم تا نتیجه بهتری بگیرم . خیلی ممنونم از راهنماییتون .
بیژن جان عکس خیلی خوبیه. شاهد زحمات زیادت برای رفع مشکل پایه بودم. در عکس کمی مشکل هم داری ، در قسمت سحابی مرد دونده رنگ آبی خیلی زیاد شده. در عکاسی بعدی از این سحابی روش HDR را امتحان کن تا مرکز سحابی از حالت پر نور خارج بشه. پس از رفع مشکل پایه ایزو را 1600 قرار بدهی بهتر است و در عوض نوردهی را بیشتر کن موفق باشی
Top