شهاب برساوشی بر فراز برج دیدبانی قلعه سنگی


Title شهاب برساوشی بر فراز برج دیدبانی قلعه سنگی
Hit 3566
Location علی آباد قم
Camera canon 6D
Lens 15mm
Lens Aperture 2.8mm
Exposure 25s
ISO 1600
Date of photography مرداد 92


1 comments have been posted.

عکس زیبایی است جناب آقای مرادلی پیروز باشید
Top