بارش شهابی برساوشی 94


نمایی از بارش شهابی برساوشی 1394 و پهنه ی راه شیری از فراز رصدخانه ی دکتر مجتهدی متعلق به دانشگاه بیرجند 
Title بارش شهابی برساوشی 94
Hit 4596
Location رصدخانه دکتر مجتهدی - 30 کیلومتری جنوب شرق بیرجند - ارتفاع: 2617 متر
Camera Canon 60D
Lens 18-55
Lens Aperture 3.5
F 18mm
Exposure Stack 41 frames - each 30sec - total 20min
ISO 4000
Photography Techniques Stacking by Photoshop - Post Process in Lightroom
Accessories Fixed Tripod
Date of photography 22 مرداد 94 - 8/13/2015


1 comments have been posted.

فوق العاده زیباست! سفر شبانه ما به ابر خورد اما میانگین هر دقیقه یک شهاب مشاهده شد
Top