دور قطبی نخلستان


Title دور قطبی نخلستان
Hit 3978
Photographer جواد آب افکنجواد آب افکن
Location شهرستان گراش
Camera Canon 6D
Lens 14mm samyang


1 comments have been posted.

دوست گرامی عکس بسیار زیبایی است. انعکاس نور ستارگان در آب هم زیبا است. موفق باشید
Top