M45-The Pleiades


Title M45-The Pleiades
Hit 3606
Photographer محمد نوروزیمحمد نوروزی
Location دماوند
Camera unmodified canon 6D
Lens Aperture 2.8
Telescope TAK E-180 ED
F 500
Exposure total 192min
ISO 1600
Accessories Neq6 with autoguider


2 comments have been posted.

عکس بی نظیری است آقای نوروزی عزیز. ترکیب تلسکوپ دقیق و پر قدرت تاکاهاشی و دوربین خوب کانن 5 دی به همراه پردازش خوب و دقت در عکاسی نتیجه خوب و قابل تحسینی داشته. ممنون از شما برای اشتراک این تصویر با ما موفق باشید
نمای خیره کننده از خوشه پروین! فوق العاده است موفق باشید.
Top