شکار صبحگاهی


امروز صبح وقتی برای عکاسی از طلوع خورشید آمده میشد در بین راه مقارنه زیبایه زهره و هلال صبحگاهی در افق شرق من را مشغول به عکاسی از این صحنه ی زیبایه طبیعت آسمانی کرد.

در حال عکاسی بودم که لحظه ای متوجه نزدیک شدن پرواز هواپیما در آن افق شدم که کم کم به هلال پیر ما نزدیک میشد. شکار صحنه ی جالبی بود. عبور هواپیما از روی هلال و باقی ماندن رد آن . انگاری تیری از کمان رها شده.

Title شکار صبحگاهی
Hit 3608
Location تیران
Camera Canon powershot SX40 HS
Lens .
Lens Aperture 4.0
Telescope .
F .
Exposure 15/1
Filter .
ISO 800
Photography Techniques .
Accessories .
Date of photography 1391.7.22
keyword
مقارنه


1 comments have been posted.

خیلی زیباست. و خوش شانس بودید که توانسته اید حرکت این هواپیما از کنار ماه را هم به تصویر بکشید. موفق باشید.
Top