رد ستاره گان و تک درخت


Title رد ستاره گان و تک درخت
Hit 3634
Location آذربایجان شرقی
Camera NIKON D5000
Lens AF-S 18-55mm f:3.5-5.6 G ED lens
Lens Aperture 3.5
F 18mm
Exposure 800x20sec
ISO 1600
Photography Techniques رد ستاره ایی
Accessories remote
Date of photography اسفند 1391


No comments have been posted.

Top