راه شیری


Title راه شیری
Hit 3158
Location دماوند
Camera nikon d5200
Lens 18-55mm
Lens Aperture 3.5
Exposure 30sec
ISO 3200


1 comments have been posted.

صرف گرفتن یک عکس از نمای کهکشان نمی تونه برای ارائه مناسب باشه مگه اینکه شما یک واقعه نجومی رو در اون ثبت کنید. سعی کنید با انتخاب یک سوژه زمینی کادری مناسب رو ببندید تا عکس شما چشم نواز بشه... پیشنهاد میکنم ادیت کهکشان را شیری رو از یوتیوپ دانلود کنید
Top