بر فراز آوار


با شما همدردم 
نامم مانند نام شماست، سر برگ نامه هایم مزین است به ناه الله؛ کتابم قران است. 
اینجا کسی با دریا بیگانه نیست. 
افتخار میکنم نان خود را با شما قسمت کنم! 
سوز زخم های تو را خوب حس می کنم؛ هنوز زخم های بم، آذربایجان، بوشهر و... التیام نیافته است. 
دست هایم را با دست هایتان پیوند می زنم تا گل محبت شکوفه کند. 
ما و شما در یک روز بهاری، در کوچه های ترمیم یافته شهرتان، عشق را به تماشا خواهیم نشست...
این "شکارچی" را به شهادت می گیرم...
"نجمه قاسمی"
Title بر فراز آوار
Hit 2923
Photographer علی حسن زادهعلی حسن زاده
Location بستک..استان هرمزگان
Camera Canon EOS 6D
Lens 24 - 105
Lens Aperture 8
Exposure 13s
ISO 2500


1 comments have been posted.

ممنون از ارسال این عکس کار شما برای حضور در این منطقه و عکاسی از آسمان شب در کنار خرابی های زلزله با ارزش است. متن همراه هم زیباست امیدوارم چنین وقایعی در ایران کمتر اتفاق بیفتد و مردم آمادگی چنین وقایعی را داشته باشند. موفق باشید
Top