دنباله دار ISON


گروه رصدی آقایان مرکز نجوم ادیب اصفهان (گروه بارنارد) در تاریخ 15/6/1392 اقدام به رصد و ثبت دنباله دار ISON کرد. تلاش ها از ساعت 4:50 بامداد با تلسکوپ 10 اینچ دابسونی (GSO) آغازشد و بعد از تعیین موقعیت دنباله دار، اقدام به عکس برداری با تلسکوپ 8 اینچ (Vixen) با مقر EQ5 شد.

در رصد تلسکوپی به دلیل وجود اندکی غبار و همچنین نور ضعیف دنباله دار، چیزی از آن دیده نمیشد. اما با عکاسی از همان مکان، دنباله دار خود را در عکس ها نشان داد.

 

مشخصات دنباله دار در زمان رصد:

فاصله از زمین : 2.8 AU

ارتفاع : 17 درجه

قدر تخمینی: 13

اندازه تخمینی: 1.3 دقیقه قوسی

مشخصات رصدگاه:

حد قدر آسمان: 6.45

مختصات: 31/52 N52/42 E

ارتفاع: 1500 متر

وضعیت افق شرقی : غبار تا ارتفاع 4 درجه و بدون آلودگی نوری

 

رصدگران : سینا رضایی – عرفان احمدی – علیرضا اخلاقی – محسن مینوتن

گروه رصدی بارنارد

Title دنباله دار ISON
Hit 4267
Location حارث آباد
Camera D5100
Date of photography 15/6/1392


1 comments have been posted.

دمت گرم ;)
Top