آیسان

 

C/2012 S1 - ISON آیسان


دنباله دار لاوجوی و آلودگی نوری


دنباله دار لاوجوی


آیسان در آغوش خورشید

این روزها همه‌جا صحبت از دنباله‌دار آیسان است دنباله‌داری که ممکن است به یکی از پرنورترین دنباله‌دارهای قرن تبدیل شود به همین دلیل برخی رسانه‌ها نام دنباله‌دار قرن را به آن لقب داده‌اند که با آن‌چه از این کوه یخی سرگردان در منظومه شمسی دیدیم بسیار فا

ISON

پس از 5روز هوای ابری عاقبت روز شنبه هوا کمی صاف شد و تونستم که تصویری از آیسان را از پشت بام منزل با دوربین ثبت کنم. در تصویر موقعیت دنباله دار اینکه هم معلوم شده ولی موفق به ثبت اون نشدم.

آیسان وستاره ی سماک اعزل

آیسان وستاره ی سماک اعزل بدون تلسکوپ

ISON


comet Ison c2012 s1


comet Lovejoy c2013 R1


Comet Ison

سومین تلاش گروه بارنارد برای ثبت و رصد دنباله دار آیسان. گزارش کامل تر را در سایت گروه بارنارد بخوانید: barnard-group.com

Top