مرکز کهکشانی در ستاره‌ها، گاز و مغناطیس


امتیاز تصویر: NASA/CXC/UMass/Q.D. Wang; Radio: NRF/SARAO/MeerKAT

در مرکز کهکشان ما چه می‌گذرد؟ برای کمک به دانستن پاسخ، تصویر پانورامای جدید و دقیقی ساخته شده است که نواحی بالا و پایین صفحه کهکشانی را در نور پرتو ایکس و رادیویی بررسی می‌کند. نور پرتو ایکس که رصدخانه در حال چرخش چاندرا آن را ثبت کرده است به رنگ‌های نارنجی (نواحی گرم)، سبز (نواحی گرم‌تر)، بنفش (گرم‌ترین نواحی) نشان داده شده است و به همراه یک تصویر رادیویی دقیق که با خاکستری نشان داده شده است و آرایه رادیویی MeerKAT آن را ثبت کرده است، روی هم قرار گرفته است.  برهمکنش‌ها متعدد و پیچیده است. مخلوقات کهکشانی از جمله بازمانده‌ انفجارهای ابرنواختری، بادهای داغ ستاره‌های تازه شکل گرفته، میدان‌های مغناطیسی قوی و برخوردی و اَبَرسیاهچاله مرکزی همگی در فضایی با گستردگی حدود هزار سال نوری در تعامل با یکدیگر هستند. به نظر می‌رسد رشته‌های درخشانِ نازک  در اثر تاب‌خوردگی و اتصال میدان‌های مغناطیسی در مناطق برخوردی، نوعی فضای پر انرژی داخل کهکشانی با شباهتهایی که خورشید ما ایجاد کرده است. رصدهای ادامه‌دار و مطالعات این نوید را می‌دهدکه نه فقط تاریخچه و تحول کهکشان خودمان - بلکه همه کهکشان‌ها را نیز مشخص و روشن‌تر می‌کند.


Top