اولین حرکت مریخ نورد استقامت

اولین حرکت مریخ نورد استقامت


 مریخ نورد استقامت پس از فرود در نزدیکی دهانه "جزرو"، در تاریخ 4 مارس اولین حرکت خود را انجام داده و چرخی کوتاه در مریخ زد. این تصویر واضح از دوربین "ناوکم" مریخ نورد، ردپای باقی مانده از شش چرخ آن را در خاک مریخ نشان می دهد. این دور آزمایشی که حدود 33 دقیقه طول کشید جهت ارزیابی و آمادگی برای آغاز عملیات کاوش در مریخ انجام شد. در این تست کوتاه و موفق، استقامت 4 متر به طرف جلو حرکت کرد، 150 درجه چرخیده ، 2.5 متر به عقب حرکت کرده و اکنون در محل فرود خود (با نام جدید اکتاویا باتلر) جای پارک متفاوتی را اشغال کرده است. اگرچه کل مسافت این سفر آزمایشی حدود 6.5 متر (21 فوت) بود، اما در آینده بطور متوسط و منظم روزانه 200 متر حرکت خواهد کرد.


Top