تایتان روی زحل

تایتان روی زحل


تایتان، بزرگترین قمر زحل نیز همانند ماه زمین در مدار سیاره مادر خود قفل شده است. این تصویر موزاییکی از تصاویر ثبت شده توسط فضاپیمای کاسینی در ماه می 2012 ، سمت دیگر آن را نشان می دهد که همیشه پشت به این غول گازی حلقه دار است. تایتان تنها قمری در منظومه شمسی است که چنین جو متراکمی دارد، همچنین همانند زمین دارای مواد مایع پایدار در سطح خود و از چرخه بارش باران مایع و فرآیند تبخیر برخوردار است. لایه اتمسفر مه آلود و پر ارتفاع آن در این نمای کاسینی از قمر 5000 کیلومتری زحل بر روی حلقه ها و ابرهای زحل مشهود است. در نزدیکی مرکز عکس، منطقه ای پر از تپه های شنی روی تایتان دیده می شود که به "شانگری-لا" معروف است. محل فرود کاوشگر هویگنس که توسط کاسینی حمل شده و دورترین نقطه فرود برای یک فضاپیمای ارسال شده از زمین است، در زیر و سمت چپ مرکز تصویر قرار دارد.


Top