بارش شهابی جوزایی بر فراز رصدخانه

بارش شهابی جوزایی بر فراز رصدخانه "زینگ لونگ"


شهاب های جوزایی از کجا می آیند؟ از نظر موقعیت مکانی در آسمان، همانطور که تصویر ترکیبی امروز به زیبایی نشان می دهد، چنین به نظر می رسد تکه های سنگی به اندازه شن و ماسه که بارش شهابی جوزائی را ایجاد می کنند ، از صورت فلکی جوزا می آیند. اما از نظر منشأ این بارش ها، مسیرها به دنباله دار فاتون3200 ختم می شوند. اما این موضوع کمی عجیب است زیرا آن جرم غیرمعمول هم اکنون غیرفعال به نظر می رسد. شاید "فاتون3200" بیش از آنچه می دانیم فعالیت دارد. بیش از 50 شهاب از جمله یک گوی آتشین درخشان در اوج بارش شهابی جوزایی سال 2015 در بالای رصدخانه زینگلونگ در چین ثبت شده است. بارش شهابی جوزایی در ماه دسامبر یکی از قابل پیش بینی ترین و فعال ترین بارش های شهابی است. بارش جوزایی امسال امشب به اوج خود می رسد و نکته مثبت دیگری نیز وجود دارد زیرا ماه نو تقریباً نزدیک صبح طلوع می کند و آسمان تاریکی خواهیم داشت.


Geminid Meteors over Xinglong Observatory
Image Credit & Copyright: Steed Yu and NightChina.net

Top