کهکشان فرفره ای M63

کهکشان فرفره ای M63


مسیه 63 یکی از كهكشان های مارپیچی درخشان آسمان شمالی است كه در نزدیكی ما قرار دارد و با فاصله حدود 30 میلیون سال نوری در صورت فلکی كوچك و وفادار تازی ها قرار دارد. این کهکشان با شکوه که با عنوان NGC 5055 فهرست شده است، تقریباً 100000 سال نوری قطر دارد، یعنی تقریباً به اندازه راه شیری خودمان. هسته درخشان و بازوهای مارپیچ با شکوه آن نام محبوب کهکشان گل آفتابگردان را به آن بخشیده است، در حالی که این تصویر با نوردهی زیاد استثنایی نفوذ جریان های کم نور و قوس های ستاره ای را نیز به درون هاله کهکشان نشان می دهد. این جریان های ستاره ای با گسترش حدود 180،000 سال نوری از مرکز کهکشان،  احتمالاً بقایای کهکشان های اقماری از هم پاشیده شده M63 هستند. دیگر کهکشانهای اقماری M63 را می توان در این تصویر قابل توجه با میدان وسیع مشاهده کرد که با یک تلسکوپ کوچک ثبت شده است، از جمله پنج کهکشان کوتوله کم نور که تازه شناسایی شده و می تواند به تداوم این جریان های ستاره ای M63 در چند میلیارد سال آینده کمک کند.


Top